TAISYKLĖS

1. 1. BENDROSIOS SĄLYGOS
1.1. Paslaugas teikia UAB GSP BALTIC, toliau vadinamas Vykdytoju.
1.2. Visos paslaugos teikiamos pagal galiojančius LR įstatymus ir teisės aktus.

2. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS, APMOKĖJIMAS, ATŠAUKIMAS
2.1. Užsakymai priimami kontaktuose nurodytais telefono numeriais, tame tarpe SMS žinute ar per Viber, el. paštu. Rezervacija laikoma sėkminga, kai Užsakovas gauna patvirtinimą iš mūsų telefonu, sms žinute ar el. paštu.
2.2. Užsakyme Užsakovui būtina nurodyti: rekvizitus, darbų atlikimo preliminarią datą, objekto vietą, planuojamų darbų apimtį, reikalingų darbininkų skaičių, kitus Užsakovo manymu svarbius ypatumus. Užsakant atliekų konteinerio nuomos paslaugas būtina nurodyti planuojamų krauti atliekų rūšį. Prie užsakymo būtina nurodyti atsakingo asmens, Užsakovo atstovo kontaktus.
2.3. Užsakovai, nesudarę Paslaugų teikimo Sutarties po Užsakymo pateikimo gauna išankstinę sąskaitą-faktūrą.
2.4. Apmokėjimo būdai: banko pervedimas į Vykdytojo sąskaitą prieš naudojantis paslaugomis arba grynais vietoje prieš Užsakymo teikimą.
2.5. Pasirinkus bankinį apmokėjimą, jis turi būti atliktas prieš Vykdytojui pradedant darbus. Būtina pateikti Vykdytojui apmokėjimo patvirtinantį dokumentą (banko kvitas, išrašas). Neapmokėjus išankstinės sąskaitos, paslaugos neteikiamos, Užsakymas anuliuojamas. Vykdytojas turi patvirtinti apmokėtą užsakymą.
2.6. Prieš išvažiuojant į Užsakovo objektą, Užsakovas sulaukia skambučio iš Vykdytojo vairuotojo arba vadybininko apie išvykimo būseną.
2.7. Jeigu užsakymas atšaukiamas po technikos ir / arba darbininkų atvykimo į objekto vietą, Užsakymas laikomas vykdomu, Užsakovas įsipareigoja apmokėti Vykdytojo patirtas išlaidas.
2.8. Pagal Vykdytojo galimybę Užsakovas gali užsakyti papildomas paslaugas (konteinerio pakeitimas ir jo pakrovimas, pagalbinių darbininkų nuoma ir kt.). Papildomos paslaugos ir jų apmokėjimas suderinamas tiesiogiai su Vykdytoju.
2.9. Jeigu Užsakovo nurodytas Objekto adresas nesutampa su tikrąja vietove, Vykdytojas turi teisę vėluoti ir taikyti papildomus kuro, valandinius mokesčius už patirtas išlaidas.

3. STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIO NUOMA IR PANAUDOJIMAS
3.1. Statybinio atliekų konteinerio nuomos kaina Užsakovui nurodoma iš anksto, priklausomai nuo Užsakovo nurodytų kraunamų atliekų / šiukšlių rūšies. Užsakovui būtina iš anksto nurodyti planuojamas krauti atliekų rūšis.
3.2. Į nuomos kainą įskaičiuota: pristatymas, nuoma (nurodytam terminui), paėmimas, pridavimas atliekų utilizavimui, atliekų utilizavimo mokesčiai, GPAIS sistemos pildymas.
3.3. Į nuomos kaina nėra įskaičiuota: rankinis ar mechanizuotas atliekų pakrovimas į konteinerį. Užsakovui pageidaujant, šias paslaugas galima užsisakyti papildomai.
3.4. Nuomojamą konteinerį pristato Vykdytojo vairuotojas ir pastato Užsakovo nurodytoje vietoje objekte. Užsakovas turi pasirūpinti vietos užėmimu, neužstatymu, prieinamumu ir laisvu sunkvežimio privažiavimu konteinerio paėmimo metu. Keisti konteinerio pastatymo vietą perkeliant į kitą vietą griežtai draudžiama.
3.5. Užsakovas pats pasirūpina nuomojamo konteinerio pastatymo vietos suderinimu su kaimynais, teritorijos savininku, savivaldybe ir tt.
3.6. Užsakovas turi rūpintis Vykdytojo konteineriais ir jų saugumu, grąžinti konteinerį natūralaus nusidėvėjimo būklės.
3.7. Praradus konteinerį ir / arba jį sugadinus Užsakovas privalo pilnai atlyginti Vykdytojui patirtą žalą, įskaitant pilną nuomos mokestį.
3.8. Išvežti konteinerį kitu, ne Vykdytojo sunkvežimiu arba jį perstatyti griežtai draudžiama. Tik UAB GSP BALTIC įmonės vairuotojai su įmonės transportu turi teisę atsiimti arba perstatyti konteinerį.
3.9. Jeigu Vykdytojas grąžina nuomojamą konteinerį su kitomis, negu buvo nurodyta Užsakymo metu atliekų rūšimis, Vykdytojas turi teisę pareikalauti papildomą mokestį. Jeigu Vykdytojas neturėjo galimybės įvertinti grąžinamo nuomojamo konteinerio tūrinio užsakymo vietoje (tamsus paros metas arba pamatė nenumatytas, neleistinas atliekas konteinerio iškrovimo metu), Vykdytojas atlieka foto/video fiksaciją ir pateikia ataskaitą su reikalavimu papildomam apmokėjimui pagal galiojančias Vykdytojo kainas.
3.10. Statybinių atliekų konteinerį galima naudoti tik pagal paskirtį.
3.11. Į standartinę nuomos kainą įskaičiuotas konteinerio laikymo terminas – 5 darbo dienos. Po šio termino Užsakovas turi pranešti Vykdytojui: grąžinti nuomojamą konteinerį arba pratęsti nuomos terminą.
3.12. Jeigu Užsakovas grąžina konteinerį ankščiau laiko ir / arba grąžina ne pilnai užpildytą, Užsakovas sumoka pilną nuomos mokestį.
3.13. Užsakovui vėluojant grąžinti nuomojamą konteinerį, už kiekvieną pavėluotą nuomos dieną skaičiuojamas nuomos mokestis: 10 Eur / diena.
3.14. Vykdytojo vairuotojas turi teisę atsisakyti pastatyti nuomojamą konteinerį neleistinoje vietoje (pvz. ant vejos), taip pat sunkiai privažiuojamoje vietoje.
3.15. Konteineris turi būti pakrautas iki borto aukščio. Griežtai draudžiama konteinerio perkrova (pvz. kai yra kraunamas su kaupu). Vykdytojo vairuotojas turi teisę atsisakyti priimti perkrautą konteinerį. Užsakovas turi nedelsiant nukrauti viršytą atliekų kiekį, jeigu Užsakovas negali to atlikti iš karto, Vykdytojas atvyksta pasiimti konteinerį kitu laiku už papildomą mokestį.
3.16. Birias medžiagas draudžiama krauti iki pat borto. Sunkvežimis transportavimo metu juda ir birios medžiagos gali išbyrėti ant kelio.
3.17. Ant pakrauto į konteinerį tūrinio viršų draudžiama krauti aštrias atliekas (lentos su vinimis, metaliniai profiliai). Tai gali sugadinti konteinerio uždangalą ir patį konteinerį.
3.18. Betono, mūro, tinko atliekos į konteinerį turi būti kraunamos be maišų ir papildomų atliekų. Jeigu šios atliekos į konteinerį buvo kraunamos maišuose, Vykdytojas skaičiuoja Užsakovo pateiktas atliekas pagal mišrių atliekų išvežimo kainą.
3.19. Šiferis ir ruberoidas turi būti rūšiuojami ir priduodami atskirai nuo visų kitų atliekų. Draudžiama krauti šias atliekas kartu su kitomis atliekomis. Pakrovus šias atliekas, konteinerio išvežimo kaina gali būti žymiai didesnė, nei buvo numatyta.
3.20. Didinti nuomojamo konteinerio plotą panaudojant bortus, skydus ar kitokiu būdu draudžiama.
3.21. Krauti skystas, medicinines, maisto atliekas, padangas į konteinerį draudžiama.
3.22. Vykdytojas ir / ar Vykdytojo vairuotojas turi teisę atsisakyti priimti nuomojamą konteinerį, jeigu jo turinys skiriasi nuo nuomos užsakyme nurodyto turinio ir pažeidžia šias taisykles.
3.23. Jeigu atliekų konteineris bus statomas ant šaligatvio ar kitokių trinkelių, jis gali jas deformuoti, subraižyti. Tokiu atveju, Vykdytojas neprisiima atsakomybės už sugadintą turtą.
3.24. Užsakovas turi įvertinti, kad Vykdytojo sunkvežimis, vežantis statybines atliekas konteineryje, turi bendrą masę su kroviniu apie 18 t., kas gali įtakoti grindinio (tame tarpe kanalizacijos liukai, bortai ir t.t.) deformaciją Užsakovo vietoje, už kurią Vykdytojas neprisiima atsakomybės.
3.25. Konteineryje esančios atliekos priduodamos į specialias ir leidimus turinčias atliekų perdirbimo įmones, su kuriomis Vykdytojas yra sudaręs atliekų tvarkymo sutartis. Visos atliekos perdirbamos pagal galiojančius LR įstatymus ir teisės aktus. Užsakovui pageidavus, apie priduotas perdirbimui atliekas yra išduodama atliekų pridavimo deklaracija.
3.26. Užsakovas turi netrukdyti konteinerio pastatymo ir paėmimo procesui, vykdyti Vykdytojo atstovo reikalavimus, vadovautis saugaus elgesio taisyklėmis, laikytis atokiau nuo statomo arba paimamo konteinerio.
3.27. Užsakovas arba jo atstovas turi dalyvauti atliekų konteinerio pastatymo ir perdavimo procese. Konteinerio nuėmimo metu (konteinerio nuomos pabaigoje) Užsakovui arba jo atstovui dalyvauti nėra būtina, jeigu privažiavimas prie konteinerio nėra ribotas (užstatytas privažiavimas, užrakinti vartai, neleidžia apsauga ir tt.)
3.28. Vykdytojas deda visas pastangas, kad konteinerio pastatymo, paėmimo, transportavimo, atliekų pridavimo procesas vyktų sklandžiai ir nesukeltų Užsakovui papildomų rūpesčių. Pakrautas konteineris į atliekų perdirbimo vietą pervežamas su uždangalu.

4. KITOS SĄLYGOS
4.1. Vykdytojas turi teisę negrąžinti sumokėtos užsakymo sumos, jeigu Užsakovas nepasinaudojo paslaugomis, kurias teikia paslaugų teikėjas ir neperspėjo apie tai iš anksto.
4.2. Sugedus transporto priemonei Vykdytojas privalo nedelsiant pašalinti gedimą, o jeigu tai neįmanoma, per sutartą laiką atsiųsti kitą transporto priemonę Užsakymo vykdymui.
4.3. Vykdytojui neturint galimybės įvykdyti Užsakytas paslaugas, jis turi teisę pasamdyti subrangovus užsakymui atlikti, apie tai neįspėjus Užsakovą.
4.4. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už paslaugų neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad paslauga neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti užsakymo sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma įvykdyti Užsakymą yra laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

Griovimodarbaivilniuje.lt